Πανδημία κορωνοϊού και μέτρα αντιμετώπισης κανονιστικής και διοικητικής φύσης (άλλιως πώς θα αποφύγουμε το «shut down» σε καιρούς «lock down»)