Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

Οι νομικές υπηρεσίες που προσφέρει η «Αργυριάδης & Συνεργάτες» Δικηγορική Εταιρεία καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, παρέχουν λύσεις σε προβλήματα και υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα του δικαίου.Είμαστε μια ισχυρή ομάδα που παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες συνδυάζουν όχι μόνον τη νομική μας γνώση αλλά και την πολυετή εμπειρία μας.Βασικό κριτήριο η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας.

Εμπορικό - Εταιρικό δίκαιο

Παρέχουμε νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, είτε πρόκειται ΜΜΕ…

Διαδικασίες ένταξης σε διατάξεις αντιμετώπισης αφερεγγυότητας

Διαθέτουμε διαχρονική και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία αντιμετώπισης φαινομένων υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων…

Αστικό Δίκαιο

Καλύπτουμε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου σε επίπεδο νομικής συμβουλής και εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων. Είμαστε σε θέση να…

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά του οφειλέτη κάθε μέτρο αναγκαστικής εις βάρος τους εκτέλεσης. Από την πλευρά του δανειστή…

Διοικητικό - Φορολογικό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε κάθε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Διαθέτουμε εμπειρία παράστασης ενώπιον διοικητικών αρχών και…

Ποινικό δίκαιο

Διαθέτουμε εμπειρία παραστάσεων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων είτε ως υπεράσπιση είτε ως πολιτική αγωγή για υποθέσεις εγκλημάτων…

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε  υποθέσεις στις οποίες τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής οι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και…

Τουριστικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομική και φορολογική συμβουλή σε ζητήματα πάσης φύσεως τουριστικών και ξενοδοχειακών συμβάσεων. Περαιτέρω υποστηρίζουμε…

Golden Visa

Αγορά Ακινήτων στην Ελλάδα από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (Golden Visa)

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και ειδικοί φορολογικοί
κάτοικοι (non-dom)

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής…

Ελληνικα