12 Μαρτίου, 2018

ΠΟΛ.1045/2018 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017

(Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή […]
12 Μαρτίου, 2018

ΠΟΛ.1045/2018

Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017 Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος Αθήνα, 7 Μαρτίου 2018ΠΟΛ.1045/07-03-2018 (ΦΕΚ Β’ 881/13-03-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ […]
11 Μαρτίου, 2018

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Φεβρουαρίου

2018-03-12 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Φεβρουαρίου Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Β.Δ. 24-09/20.10.1958 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:  «Άρθρο 12 1. […]
11 Μαρτίου, 2018

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

2018-03-12 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Π.Α.: […]
11 Μαρτίου, 2018

Άρθρα – Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28284 Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2018 ] (Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος Στο άρθρο αυτό έχουν πρόσβαση μόνο […]
10 Μαρτίου, 2018

Προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 (ΦΕΚ Β’ 4309/11-12-2017)

Κ.Α.Δ. Περιγραφή δραστηριότητας 33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43.31 […]
8 Μαρτίου, 2018

Αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

Αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος «1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει […]
8 Μαρτίου, 2018

ΠΟΛ.1048/2018 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων που υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, των οποίων η προθεσμία έληγε τη χρονική περίοδο από 05.03.2018 έως και 12.03.2018, λόγω πυρκαγιάς στη Δ.Ο.Υ.

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28357 Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2018 ] (Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων που υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, […]
8 Μαρτίου, 2018

Η ESMA δημοσιεύει τα στοιχεία βάσει του μηχανισμού μεγίστου /ορίου συναλλαγών (double volume cap)

Total number of ISINs suspended: 275 (226 at EU Level and 49 at TV level) New suspensions identified: 40 (31 at EU Level and 9 at […]
Prev page

Next page
Ελληνικα