18 Δεκεμβρίου, 2019

Yπόθεση C-523/18 Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας – Έννοια – Εθνική ρύθμιση – Χρηματοδότηση των σχεδίων ενεργειακής αποδοτικότητας – Καθορισμός παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας – Υποχρεωτική εισφορά

Κατηγορία: Λοιπά ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Κοινοί κανόνες – Οδηγία 2003/54/ΕΚ – Άρθρο […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

οικ.59730/2576/2019 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ κατηγορίας» (Β’ 3001) – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ Αριθμ. οικ.59730/2576 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ κατηγορίας» (Β’ 3001) […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

Yποθέσεις C‑355/18 έως C‑357/18 και C‑479/18 Ασφάλιση ζωής – Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ – Δικαίωμα υπαναχωρήσεως – Εσφαλμένη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχωρήσεως – Προϋποθέσεις όσον αφορά τον τύπο της δηλώσεως υπαναχωρήσεως – Συνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχειρήσεως – Προθεσμία – Απόσβεση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως – Δυνατότητα υπαναχωρήσεως μετά την καταγγελία της συμβάσεως – Καταβολή της αξίας εξαγοράς της συμβάσεως – Επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν – Δικαίωμα σε τόκους – Παραγραφή

Κατηγορία: Λοιπά ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Ασφάλιση ζωής – Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

Yπόθεση C-290/19 Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πίστωσης – Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο – Μη αναφορά συγκεκριμένου ποσοστού του επιτοκίου αυτού – Επιτόκιο το οποίο εκφράζεται με εύρος συντελεστή από 21,5 % έως 22,4 %

Κατηγορία: Λοιπά ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 2008/48/ΕΚ – Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης – Άρθρο 10, […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Προβλήματα και παράπονα από ΑμεΑ

Με παράπονα από πολλούς δικαιούχους κυρίως από γονείς με παιδιά ΑμεΑ των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν για τη χορήγηση του οικονομικής ενίσχυσης των 700 ευρώ άνοιξε […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

Αυτόματα στο Taxisnet οι αποδείξεις των ταμειακών μηχανών

Κάθε απόδειξη που θα εκδίδουν οι επαγγελματίες από την 1η Ιουνίου 2020, αυτομάτως θα καταγράφεται στο taxisnet. Παράλληλα, στους πρώτους μήνες του 2020, θα ολοκληρωθούν δύο ακόμη […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

Αναρτήθηκαν οι εισφορές Νοεμβρίου για ελ. επαγγελματίες και αγρότες

Αναρτήθηκαν οι εισφορές Νοεμβρίου για ελ. επαγγελματίες και αγρότες Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

Οι 7+1 τρόποι αποφυγής των τεκμηρίων

Τη δυνατότητα να αποφύγουν τον προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του τρέχοντος έτους σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό, βάσει των τεκμηρίων της εφορίας (των […]
18 Δεκεμβρίου, 2019

Τέλος οι επισκέψεις στην εφορία για χιλιάδες συναλλαγές

Σε νέο γύρο αποσυμφόρησης των εφοριών με κατάργηση των υποχρεωτικών επισκέψεων των φορολογούμενων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών. Μια σειρά σημαντικών […]
Prev page

Next page
Ελληνικα