30 Ιανουαρίου, 2020

Υποβολή ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει άρθ. 25 του ν. 27/1975

Υποβολή ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην […]
30 Ιανουαρίου, 2020

Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος του προηγούμενου έτους

Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος του προηγούμενου έτους. Βάσει της παρ. 9 του άρθ. 16α […]
30 Ιανουαρίου, 2020

Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας στην ΕΡΓΑΝΗ (ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε11) Με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014, αντικαταστάθηκε η παρ. […]
30 Ιανουαρίου, 2020

Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Δεκεμβρίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Δεκεμβρίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου. Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. […]
30 Ιανουαρίου, 2020

Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Δεκεμβρίου

Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Δεκεμβρίου Σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 5 του άρθ. 36 του Κ.Φ.Π.Α, ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές […]
30 Ιανουαρίου, 2020

4655/2020

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4655 (ΦΕΚ Α’ 16/31-01-2020) Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και […]
30 Ιανουαρίου, 2020

ESMA – Δελτίο Τύπου – Undue short-termism in securities markets

�6,9t[ɸ�_��|������_8��e��‘�Z�N�mz(k�J����.��?~� M�着���;_}��K�;�鮞�z�/8���� �(ˆ‡‘Ft•‹XQ���u(�L�P���Fh�B�f‡���=�ŸE�}ِ�-��‚�.��EH��p „œ4H��i–I��N‚m}}����…����hbh‘3&ڞ0ƒ��‰��ŠG�k�hXz��dBϳ+;O��†[ŸY�0��eJ(src�„U��Y3��X�xz�8w�„ �hl|vSU�W�5���Ÿn\$+ύS!sJ[e�zB…�w��G9G��DlU� �H� y��l;�ft4�H�5*Mf†5�E�̤�“�M2�dɀ“�Lfl2B�8�ˆ�˜W(9P‚q&rԭ„b�d%(A��#3�lT*�f���9����„�$%>�F��”�Ĥ�k��Œĩ�KVV��-����� @GA���x bd�˜�N9†m?�AV���›v��$��L�1joƒrq�m��&�4″�•��ƒ�� �‘�›�e��l”%x�2o��(S���L{�*�œ�C*— ��9t�(�ud5*�RŸfFœ��”IǬ���5�k� � �K�h���0�›f��%��H�‡|•(�™±�:�k�hs�7ߴ„�c�[8)_�†�Mcm��+g^Cx‰PTU“5o�?����_œ��–fg;����?0.Kz6tᵯ� ^�.ZQ�…�Phƒ* T�P�As˜Gt��lF�?> ��^&��+x]^���;��J �@^3�s[::�v�T�G��”qiV�”\w�%gˆ�{†�oA!�!u��7��Q1w��†‡VM�>W�qݶ…ij�<}�.h›_c��C�n�p����=��ߍ^�e�ŸX‘�c#A2��6�I� yt4�H �0�t.��,f�]D_+C��B„s?1Odt���Mw�u����ap‹?�WZ�. �6�[6Ķ‹_Š—�O�KGš���� �6�‰‡�D…�F<�b٨ rT�T��R�F��!p�’) a #e†a4”�%e„�–h@�‡Ҥ��?����F�‰�X~�m?”�}D|,qw�5rw��ˆ�)�Y–����˜�!–•Cˆ��—’%p�fj��5(�-(™�b�pZ�“&ļ’�~D��u�h:M��&hš��>�Z�o�j��Ш��(RV*�dư� ���’���tnJs�Eӎ��i)>�pZ�3�v���‘B’�Œ�7p]7~�a���$˜\F��†��w��?������Y���<9N�G��HQ���Š���Ÿ™}���›>84O��\i��‹›���q IAv�Ŀ�A�S`,��ŒO�‡0f•��–ʰ�AƒD�8��“{nɸu�#��ӱx�i�Œ}K�R�ǯ���”U0�0�T!�H@��•`��D�൯�’�d@™Qu‘>A0)���œtŠW��NH�BY��8�Z���$Œ”�I��ͳŸ:�4���‰��6��|��}ѹ��d��H��T�R2�jD�™”�O�y��’W(|JƤdˆ-�tQW›R�\2,c@��ɤ�/�_—��8���† […]
30 Ιανουαρίου, 2020

ESMA – Report on Undue short-term pressure on corporations

%PDF-1.7 %���� 9311 0 obj <</Linearized 1/L 1938516/O 9313/E 119497/N 164/T 1936722/H [ 481 1385]>> endobj 9319 0 obj <</DecodeParms<</Columns 5/Predictor 12>>/Filter/FlateDecode/ID[<924E24DC4F653C4C9D9B4E9851EC4C66><3DBFD3E2AB1D3E49ACB0E3A7CDB12BB4>]/Index[9311 22]/Info 9310 0 R/Length […]
30 Ιανουαρίου, 2020

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Frequently Asked Questions – Guidelines on reporting climate-related information

��^vz���v�����UT+�`��‡e%�S�!o ��…�e��gVX�-P_�!1t&�]V�=s�{׳�a�s�_ �AIqqi������+�#iq8Z �}�ď#���r�����}7���‰]# ��ƒ�†F��G��e��Ǝ\…8J“�.�‚ “*ױrQ‘^�yœp�}_0†�A0�!h‹�TU‡�ˆϫF��@,R�‡\��`e��š ��T�“ :$‚ †N��j���™}œN:mJ8‡MvPyIiE�/›’8ƒ�—^�7|6zA‘‡�� ��ƒ6��{”F=!w� „C�p�†C¶�:��(‰|�˜ͩ†�h0R�E�5‘��Ϭ��M{���C”b�\1wkW�e���>�;c9� �a����+/��s��:QV3�}Ġ(V{�1�3�˜‹�b��3���#6n~��F’�{�_ŒM?ON|�A\b�Z��{”F=�/V‹bQ5��”1C�Y6uJbJ\-.- ��2jeiI�8�WKb‹����>2���tHA�y76���˸��~��’n�c‰����I5’��-“𼹾�z�g�(�h ~| ��pOe��awIbb�x���Ÿ�e����|��\‚8��֍�N@Œ�n,�‚ “�\��Eű�œܨ�8�GK�%e�’xI1†wurF�Œ�Ⲫ˜ZU��U�UU��JC�%��J†>3��{x�� :$‚ †NǭM�v�CQ���P“k&4��l���O����+��,�v!�[^�P^6b��7�y����p`I3Œ‡��6��l5P^ƒŸHuM Xhg�”Łš��š��›a!�„]#���~�@�A� n Ÿ6r�8�,�V�!AD2��x��|�8�:ZYVU^S]U3N�����P˜������M,/�4�_5m�„Šq��� �s��}f����–tHA����������P}�†�˜��2{��ٳ#X�{6L�–)�g��l�PU�Ÿ�8�^Z��EK�“�����(v�dR����[‡��ˆ2ˆ�“#6ˆ���B� ‚ �4Vn:/�“FD���ڪ���qu�c�5�u�C�’wL�˜P;���bZC@�R—l˜R3q|�n��…�������p���C”�˜�!K zL�”�Zx3&�ŠS.ˆA9Cg�\X‹�dX ��”�w […]
Prev page

Next page
Ελληνικα