2.027 υποθέσεις προς έλεγχο για το 2018 έδειξε το ειδικό λογισμικό της ΑΑΔΕ που συγκρίνει εισοδήματα με καταθέσεις.

Ελληνικα