Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα συνταγματικότητας από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2006, 329

Ελληνικα