ΕΤΙ: Σεμινάριο Πιστοποίησης για το πιστοποιητικό «Α1» – Εξετάσεις Οκτώβριος 2015