Αριθμ. πρωτ.: 42830/2018 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει

Ελληνικα