Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1072328 ΕΞ 2018 Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 κατά την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από φορείς γενικής κυβέρνησης

Ελληνικα