Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο helpdesk του sepenet.gr