Έκτακτα Μέτρα στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά – Ερωτήσεις και απαντήσεις 7/7/2015