Ποινικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών και υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.

Το γραφείο μας διαθέτει ιδιαίτερη ειδίκευση και εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, εγκλημάτων φοροδιαφυγής, σε θέματα σχετικά με την ποινική ευθύνη των ιατρών, καθώς και σε υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος.