Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Ο συγκεκριμένος τομέας του γραφείου μας, υπό την καθοδήγηση του Αθανάσιου Αργυριάδη (οικονομολόγου – πρώην στελέχους του Υπουργείου Οικονομικών) έχει να επιδείξει ιδιαίτερες επιτυχίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο (επιλογή εταιρικού τύπου, αντιμετώπιση ζητημάτων λογιστικών διαφορών, νομική υποστήριξη λογιστηρίων επιχειρήσεων κλπ) όσο και σε δικαστικό ενώπιον των διοικητικών – φορολογικών δικαστηρίων. Το γραφείο μας εκπροσωπεί τους εντολείς μας και στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, όπως εκάστοτε ρυθμίζεται (τελευταία τροποποίηση με το Ν. 4152/2013).