Εργατικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές  όπως διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις, εργατικά ατυχήματα και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων.