Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Συμβάσεις

Η ομάδα μας με επικεφαλής τον Αργύριο Αργυριάδη, με γνώση και πολύχρονη εμπειρία επί των ζητημάτων του εμπορικού δικαίου είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου. Μέσα από την κατανόηση του διαρκώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου του εμπορικού δικαίου, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς κλάδους του ελληνικού δικαϊκού συστήματος, το γραφείο μας είναι σε ιδανική θέση να παράσχει αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστικών αρχών ή των διαιτητικών οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπούμε δικαστικώς και εξωδίκως ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρήσεων: από εταιρίες με πολυεθνική δραστηριότητα, εισηγμένες σε ημεδαπές ή αλλοδαπές οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια), μέχρι ατομικές επιχειρήσεις.

Βρισκόμαστε δίπλα στον εντολέα μας σε θέματα εμπορικών συμφωνιών είτε πρόκειται για συνήθεις εμπορικές συμβάσεις (πχ συμβάσεις εμπορικής διανομής, εμπορικής αντιπροσωπείας, franchising, leasing, factoring, forfaiting, σύμβαση πρακτορείας κλπ) είτε για εξαγορές και συγχωνεύεις επιχειρήσεων.