Δίκαιο Πληροφορικής (Internet & Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

Δίκαιο Πληροφορικής (Internet & Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

Το δίκαιο της Πληροφορικής (άλλως το δίκαιο του  Internet και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου) αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους δικαίου, η μελέτη του οποίου απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και αδιάλειπτη εξοικείωση με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Το γραφείο μας αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα που άπτονται τόσο του κυβερνοχώρου, όπως ζητήματα σχετικά με τις νομικές διαστάσεις της λειτουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (website), την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Internet, την ευθύνη των τεχνικών διαμεσολαβητών, όπως των Παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSP’s) και των Παρόχων Πρόσβασης (Access Providers),  την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως την προστασία του καταναλωτή στις συμβάσεις μέσω Internet και τη φορολογική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Αργύρης Αργυριάδης εκπροσώπησε το 2008 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις) 42 Ελληνικές επιχειρήσεις που θίγονταν από τις νομοθετικής πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τα ηλεκτρονικά παίγνια (internet games) επιτυγχάνοντας την άμεση παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών και την ακύρωση των σχεδίων της τότε κυβέρνησης.