Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Μέσα από την κατανόηση που η ομάδα μας επιδεικνύει στις νομοθετικές, ρυθμιστικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη στεκόμαστε αρωγοί και κοινωνοί των προσπαθειών του επιχειρηματία – εντολέα μας σε ζητήματα αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας (εξυγίανση εμπορικών επιχειρήσεων και αντιμετώπισης υπερχρέωσης φυσικών προσώπων) αλλά και σε ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Η πολύχρονη ενασχόληση του επικεφαλής της ομάδας, Αργύρη Αργυριάδη με τις προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας (εξυγίανση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων), αλλά και με την πτώχευση εταιριών, καθιστά το γραφείο μας έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας για την εξυγίανση προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το γραφείο μας έχει καταφέρει χάρη στην ενδελεχή ενασχόληση με τις υποθέσεις που αναλαμβάνει, στις γνώσεις της επί των οικονομικών και φορολογικών ζητημάτων και στις ικανότητες διαμεσολάβησης που επιδεικνύει στην πράξη να επιτύχει το άνοιγμα – αλλά το σπουδαιότερο – και την επικύρωση πολλών σχεδίων εξυγίανσης επιχειρήσεων (άρθρο 99 ΠτΚ), δίνοντας με τον τρόπο αυτό μία ελπιδοφόρα πορεία στις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν. Χάρη στο αυτοτελές οργανωμένο τμήμα που ασχολείται με υποθέσεις υπερχρέωσης φυσικών προσώπων, αλλά και στην ευαισθησία με την οποία χειρίζεται τις υποθέσεις αυτού του είδους, η ομάδα μας είναι σε θέση να διεκπεραιώνει με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο υποθέσεις περί ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων.

Αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα του εμπορίου και είμαστε περήφανοι για την ευθεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν, αλλά ταυτόχρονα και για την παροχή σε βάθος νομικών συμβουλών στους πελάτες μας, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους και να μπορούν να διαχειρίζονται με επάρκεια ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.