Αστικό δίκαιο

Αστικό δίκαιο

Στον ευρύτερο τομέα του αστικού δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει διαφορές που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δανειακές, αγοραπωλησίες, δωρεές, συμβάσεις έργου κ.λ.π), υποθέσεις ευθύνης από αυτοκίνητα, ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, μισθωτικές διαφορές (προστασία οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης, αναπροσαρμογή μισθώματος κλπ), διαφορές από οροφοκτησία, οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές, προστασία της νομής και της κυριότητας.