Γεώργιος Γκουτσίδης

Γεώργιος Γκουτσίδης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και κάτοχος γερμανικού απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης (Abitur). Φοίτησε στο Νομικό Τμήμα του ΑΠΘ και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Γερμανία πάνω στο Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο στο ΔΠΘ και στο Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο (Europäisches Privatrecht) στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.  Από το 2008 είναι νομικός σύμβουλος με έμμισθη εντολή της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, έχει δημοσιεύσει μελέτες του σε νομικές επιθεωρήσεις. Μιλά Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.